معرفی برنامه نویسی Socket

همانند کارکرد تلفن سوکت نیز ارتباط بین یک یا چند سیستم کامپیوتری را برقرار می کند. از این رو یکی از شاخه های برنامه نویسی، برنامه نویسی سوکت می باشد که جزء مهمترین موضوعات برنامه نویسی است. در اینجا به چند مورد از اصطلاحات شبکه که برای شروع برنامه نویسی به ان نیاز دارید اشاره … ادامه