ایده هایی برای تمرین برنامه نویسی

برنامه نویسی از جمله شغل هایی است که به دلیل یک سری از شرایط خاص خود شمارا مجاب می کند در تمام دوران کاری خود درحال تمرین و حل مسئله باشید، حتی بهترین برنامه نویسی ها هم در طول عمر کاری خود با مشکلاتی روبرو می شوند که نیاز به تمرین و یادگیری بیشتر دارند. … ادامه