shell چیست؟

به طور کلی shell یک برنامه کاربردی است که به کاربر اجازه می دهد تا با سیستم عامل تعامل داشته باشد و دستورات خود را از ان طریق به سیستم عامل ارجاع دهد.

انواع Shell

  • Command-Line Interface (CLI) | رابط خط فرمان
  • Graphical User Interface (GUI) | رابط گرافیکی کاربر

 

در سیستم عامل ویندوز معمولا کاربران اکثرا از (GUI) استفاده می کنند و کمتر به سراغ استفاده از رابط خط فرمان می روند اما ویندوز هم رابط خط فرمانی همچون Command Prompt (CMD) دارد که اخیرا با Windows Power Shell جایگزین شده است.

همچنین در سیستم عامل لینوکس به دلیل استفاده فراوان از CLI انواع مختلفی از انها وجود دارند.

  • bash

بر مبنای Bourne Shell اولیه Unix می باشد. در لینوکس Bash معمول ترین شل در User Account ها می باشد.

  • zsh

بعد از ksh تکمیل شد. و از الحاق shell اولیه و مسائـل دیگه ای که در حال اضافه شدن هـم می باشند ، ایجاد شده می باشد.

  • ksh

برای برخورداری از برتریـن خصوصیات Bourne shell و C shell طراحی شد.

 

برای اینکه بفهمیم در حال بهره گیری از چه نوع پوسته ای هستیم. می توانیم از دستور پایین در خط فرمان بهره گیری کنیم.

echo $SHELL

دیدگاهتان را بنویسید