فرق Rolling Release و Fixed Release

rolling and fixed

  انتشارRolling یکی از راه های انتشار بروز رسانی برای توضیع های مختلف لینوکس است که یه صورت مداوم بروز رسانی می شوند، یه این معنی که پس از آپدیت های نرم افزاری به صورت کلی یا حزئی، این آپدیت ها منتشر می شوند. یکی از توضیع هایی که از این نحوه انتشار استفاده می … ادامه

اولین پست من در لینوکس تایمز

first posst

✔ نخستین پست… خیلی وقت پیش بود که به ذهنم رسید یگ وبلاگ برای خودم داشته باشم این بود که تصمیم گرفتم وبلاگ لینوکس تایمز را بوجود بیارم تا چیزهایی که بلدم یا که درحال یادگیری هستم را در قالب نوشته و مقاله با دیگران به اشتراک بگذارم که هم میشه به عنوان تفریح و … ادامه