مهندسی اجتماعی امری تکنولوژیک به نظر میاد, اما درواقع یک کلمه ی باکلاس است که به جای واژه ی حقه و دستکاری استفاده می شود.

کلاه بردار ها از ان استفاده می کنند تامحصولاتی به مردم بفروشند والبته از همین ترفند برای رده های بالای دولت و قانع کردن شهروندان برای رای دادن به سیاست هایی که به نفعشان نیست بهره می گیرند.مهندسی اجتماعی به احساساتی نظیر ترس,همدردی,کنجکاوی و طمع بستگی دارد.می توان آن را یکی از قدیمی ترین شیوه های هک دانست و هکر های مدرن از ان به صورت دائم بهره می گیرند.

علت ان هم این هست که گرفتن اطلاعات به صورت مستقیم از خود شخص همواره راحت تر از نفوذ به شبکه های کامپیوتری پیچیده است. اگر هکر بتواند کسی را قانع کند که دسترسی لازمه را به او بدهد, می تواند کارش را بهتر پیش ببرد.اگر هکر بتواند قربانی را برای دانلود برنامه ی مخرب قانع کند.کار راحت تری نسبت به نصب مخفیانه ی نرم افزار توسط خودش خواهد داشت.